A like is not enough


December 2016 Libanon: op nog geen 10 kilometer van Syrië heb ik in korte tijd de urgentie vast proberen te leggen waarom we ons in moeten blijven zetten voor de vluchtelingen. Want zoals de dorpsdirecteur van SOS Kinderdorpen terecht opmerkt, " a like is not enough".

OVERIGE BERICHTEN

© 2019  by WORLDFAMOUS